Kan du ikke se brevet? - klik her

DEBATOPLÆG / MAJ 2016

Er et patientkaldeanlæg et sikkerhedssystem?

Hos CARE-CALL er vi ikke i tvivl om svaret på ovenstående spørgsmål – det er et JA!

Præcis derfor mener vi, at der er behov for en dialog om, hvilke teknologier og platforme der skaber den største sikkerhed omkring anvendelse og drift af patientkaldeanlæg? - og vi vil gerne høre jeres meninger

Dialogen er vigtig netop nu, fordi der i øjeblikket tages beslutninger om valg af patientkaldeanlæg mange steder i regionerne. Valg der er afgørende for den fremtidige tekniske platform for kommunikationen mellem patienter og personale på vores hospitaler. Skal den baseres på ”almindelige” IT-systemer eller på robuste og driftssikre sikkerhedssystemer med meget høj tilgængelighed?

Mange steder konsolideres Teknik, Medico og IT i samme organisation. Dette kan måske føre til udfordringer omkring videreførelse af de erfaringer Teknik og Medico har inden for sikkerhed ved patientkaldeanlæg.

I forhold til investeringen i og driften af patientkaldeanlæg har økonomien typisk også stor betydning for de danske regioner. Det er vores opfattelse, at afledede omkostninger i relation til investeringen ofte glemmes, når man beregner den totale investering i kaldeanlægget. Nogle af disse omkostninger kunne relatere sig til antal porte i switche, nødstrøm, plads i rackskabe, indkøb af kabler samt plads til disse i føringsveje etc. – og man skal huske, at der ikke blot er omkostninger ved investeringen men også ved driften af dette udstyr. Tænkes disse betragtninger ind i helheden hos jer?

Vi mener, det er vigtigt at få sat en debat i gang omkring dette – i sidste ende handler det jo om patientsikkerhed.

Vi synes, der er grundlag for at stille en række spørgsmål: 

  • Eksisterer der en fælles forståelse af, hvad sikkerhed er, når der tales om patientkaldeanlæg?

Hos CARE-CALL har det altid været holdningen, at patientkaldeanlæg bør betragtes som sikkerhedssystemer.
I vores verden er det derfor vigtigt, at systemernes opbygning understøtter en høj driftssikkerhed. Det er blandt andet vores erfaring, at det højeste niveau af teknisk sikkerhed opnås, hvis kaldeanlægget har sin egen kabling og dermed er uafhængigt af det øvrige IT-netværk. Derved opnås eksempelvis, at etablering af Ø-drift bliver enklere, ligesom redundans opnås bedre og billigere end i en IP-baseret løsning.

  • Bør patientkaldeanlæg være IP- eller bus-baserede?

Fordelene ved IP-baserede patientkaldeanlæg er naturligvis muligheden for på enkel vis at udbyde en struktureret kabling. Samtidig bliver sikkerhedssystemet en del af en fælles infrastruktur. Som en konsekvens heraf betyder en IP-baseret løsning også, at kaldeanlægget bliver udsat i forhold til uregelmæssigheder og fejl på IT-netværket med deraf følgende nedlukning af anlægget. Ved et enkeltstående, bus-baseret system vil patientkaldeanlægget fortsat virke lokalt, selvom omgivelserne er ude af drift.

  • Opfattes patientkaldeanlæg som ægte IT-systemer?

Vores erfaring er, at det gør de ikke.
I takt med at antallet af integrationer stiger, er patientkaldeanlæg med tiden blevet indlemmet i IT-afdelingerne – og dette er helt naturligt. Systemer bliver integreret, så information flyder smidigt, data opsamles som ønsket og her spiller patientkaldeanlægget med – som et ægte sikkerhedssystem. Men vil patientsikkerheden kunne øges, eksisterende ressourcer udnyttes bedre og kunne der skabes en bedre økonomi både på kort og lang sigt, hvis hospitalerne udnytter de mange års erfaringer med sikkerhedssystemer som de traditionelle teknisk ansatte besidder?

Vi håber på, at I vil være med til at debattere dette vigtige emne og glæder os til at se jeres input på LinkedIn

Vest:
Post- og besøgsadresse:

 

Kontaktoplysninger

 

Genveje:

 

 

 

CARE-CALL A/S
Nydamsvej 49
DK-8362 Hørning

 

Telefon: 87 89 90 00
Mail: info@care-call.dk
CVR: 29 52 91 67

Følg os på LinkedIN »

 

Patientkaldeanlæg »
Kritisk alarmering »
Patientunderholdning »
Personsikring »
Trådløs telefoni »
Aftal et møde »

Skolekommunikation »
Skoler »
Hospitaler »
Psykiatri / bosteder »
Plejehjem »
Kald til handicaptoiletter »

Øst:
Servicekontor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARE-CALL A/S
Baldersbuen 29F
DK-2640 Hedehusene

 

 

 

 

webbureau easynet

Du modtager denne nyhedsmail som registreret kunde hos CARE-CALL.
Mailen er sendt til [e-mail]Du kan framelde dig her »