Software

Vi tilbyder et bredt program i softwareapplikationer som meget let kan ændres og tilpasses til den konkrete situation hos vore kunder.

Alle software er enkle at anvende og kan integreres fuldstændigt med BEST’s alarm- og kaldesystem.

De forskellige software er fleksible og kan på enkelt vis skræddersys for at opnå de rette forudsætninger for effektiv kvalitetssikring, plejeplanlægning og dagligt arbejde.

Tydelighed, brugervenlighed og individuel tilpasning er vigtige egenskaber som findes i alle produkter. Hver software kan anvendes for sig eller kombineres for yderligere ønsket effektivitet.

Effektiv software for hurtig tildeling af patienter og kaldepunkter til den plejer, som har ansvaret for patienten.

Tydelig visuel fordeling med prioritering og team-funktion. En brugervenlig og tidsbesparende løsning, der både er fleksibel og sikker.

Kaldefordelingen går hurtigt og giver mulighed for at bestemme, hvem der er primær og sekundær modtager af specifikke hændelser.
Plejepersonalet påvirker nemt selve fordelingen, således at hændelser går til den rette person.

Giver et uovertruffent overblik over kaldehændelser i ønskede områder. En moderne og sikker løsning som effektiviserer informationsstyringen.

Fuld afdelingsoversigt med visning af alle rum giver uovertruffen overblik over kaldeområdet. I realtid ser man de aktuelle kald på de enkelte afdelinger og får den eksakte position på, hvor kaldet kommer fra, hvem der modtog det og om det er accepteret. Plejepersonalet kan desuden bestemme kun at vise ønskede prioriteter på skrærmen, eksempelvis kun overfald hvis det er en psykiatrisk afdeling. Løsningen effektiviserer informationshåndteringen og enkelheden letter personalet i det daglige arbejde. BEST VISUALIZER® løfter alarm- og kaldepræsentation op på et nyt niveau - tilpasset fremtidens moderne hospitaler.

Grafisk visning af kaldehændelser i klartekst på valgfri LCD-skærm.

En smart software, der giver plejepersonalet mulighed for at få alle kaldehændelser præsenteret i listeform på større informationsskærme.

Muligheden for at kunne præsentere aktuelle hændelser som en liste på store informationsskærme giver en tydelighed, som er helt unik på markedet i dag. BEST Display® gør det meget let for plejepersonalet hurtigt
at kunne se og handle på hændelser, hvilket kan bidrage til kortere responstider.

Alle alarmer vises i prioriteret rækkefølge med højeste prioritet øverst. For ekstra tydelighed har hver prioritet sit eget farvekodede ikon, som gør det hurtigt at opfatte, hvilken type alarm det handler om.

Et komplet statistikmodul med tydelig grafisk visning og mulighed for statistisk registrering af alle hændelser i systemet. Denne information kan derefter danne grundlag for effektivitet og planlægning af virksomheden.

Med BEST Statistics® koblet sammen med sit alarm-/kaldesystem får man på en praktisk måde adgang til detaljerede statistiske oplysninger om alle begivenhederne i systemet. I statistikmodulet er der flere udvælgelseskriterier, som du selv kan opsætte for at få maksimal relevans i rapporterne eller hente helt specifik statistik frem om enkelte hændelser.
Man kan f.eks. se, hvilken type kald der er etableret, og hvilke enheder der har været anvendt. Man kan også læse responstider og se, hvor ofte der er afgivet kald fra specifikke enheder. Andre eksempler på søgekriterier er: tidsinddeling, periode, område og muligheden for at udelukke visse lokaler.

Hurtig kommunikation og fuldstændigt overblik.

En specialdesignet software til håndtering af forskellige typer kritiske alarmer som eksempelvis hjertestop og traumekald på hospitaler og sygehuse. Ved denne type akutalarmer er tid en afgørende faktor og med BEST Emergency® er sandsynligheden for, at man redder liv i kritiske situationer, større.

Unik software til innovativ håndtering af kald og alarmer via mobiltelefon. En brugervenlig og omkostningseffektiv løsning, der både er fleksibel og sikker.

Med en mobil løsning bliver medarbejderne mere bevægelige, hvilket giver større effektivitet.
Da BEST Mobile Client betjener sig af almindelige mobiltelefoner, er rækkevidden næsten ubegrænset i modsætning til visse andre løsninger på markedet.
Systemet er desuden helt uafhængigt af operatør.

Print Tip en ven Tip en ven
Patientkaldeanlæg
Kritisk alarmering
Patient tablets
Personsikring

TILMELD DIG NYHEDSBREVET
Du vil 3-4 gange om året få besked om spændende nyheder, gode tilbud m.v.

UDFYLD FORMULAR

Hospitaler
Plejehjem
Psykiatri/Bosteder
Skoler
Frameld dig - Klik her TILMELD

Læs artiklen "Nej, patientterminaler er ikke for dyre"
Den blev bragt i fagbladet "Hospital, Drift & Arkitektur" og du kan hente den her.

Vil du aftale et uforpligtende møde med Peter Kirkegaard?
Send besked på pk@care-call.dk eller ring 22 79 75 00.

Vest
Hovedkontor:

 

Øst
Afdeling:

 

Kontaktinfo:

   

CARE-CALL A/S
Nydamsvej 49
8362 Hørning

 

CARE-CALL A/S
Baldersbuen 29F
2640 Hedehusene

 

Telefon: 87 89 90 00
salg@care-call.dk
support@care-call.dk
CVR: 29 52 91 67

LINKEDIN